Ett företag med historia

1959
startade Bo Högberg Söderhamns Maskin-Elektro AB med intriktning på försäljning och service av radio och hushållsmaskiner.

1989
startades BGH Konsult av Bo och Roger Högberg. Verksamheten var då inriktad på försäljning av fastighetsmaskiner och storköksutrusning.

1990
började även företaget med service på fastighetsmaskiner, storköksutrustning, och hushållsmaskiner.

1989
började vi med försäljning av kylmaskiner och värmepumpar. I nuläget har vi 6 st service montörer ute på fältet och två på kontoret. BGH har sitt säte i Söderhamn men finns också i Hudiksvall och Ljusdal. Vårt verksamhetsområde är Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, och Ljusdal.

Då konsultverksamheten numera bara är en liten del i företaget har företaget bytt namn till BGH Service. Vi är ackrediterade av SWEDAC klass 3.2.